QA 74 – Chế độ dinh dưỡng và tập luyện của fitness modelHỏi đáp thể hình 74 (784-793): Việc co giãn các nhóm cơ là tùy ý muốn hay do yếu tố nào quyết định? Từ “MEN” được định nghĩa như thế nào trong…

source YouTube