EP 80: Buổi tập ngực Cực THỐN cùng Anh LONG DNA| Chest day| An Nguyen FitnessTHẾ NÀO LÀ MỘT BUỔI TẬP HIỆU QUẢ? Một buổi tập hiệu quả không đồng nghĩa với việc rằng bạn đè cái nhóm cơ đó ra và ép nó phải tập thật…

source YouTube